עורכי דין הגירה

גרין קארד על בסיס קרבה משפחתית

Facebook
Twitter
LinkedIn

כיצד ניתן לקבל גרין קארד על בסיס קרבה משפחתית לאזרחי ארצות הברית? אזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין קארד החיים בארצות הברית, אשר להם קרובי משפחה זרים (מישראל או ממדינות אחרות) רשאים לבקש גרין קארד עבור קרובי משפחתם הזרים. ההגדרה של קרובי משפחה חלה על קרובים מהמעגל הקרוב – כלומר, הורים, אחים ואחיות וילדים קטינים עד גיל 21. במאמר זה יסביר על התהליך ואופן הגשת הבקשה לגרין קארד עבור קרובי משפחה עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה לדיני הגירה לארצות הברית ממשרדנו.

טובה היא אזרחית אמריקאית ממוצא יהודי בת 65, אשר בנה עלה לישראל ונולדו לו שם שני ילדים. אמיר הוא אזרח ישראלי אשר הגיע לארצות הברית ללימודי תואר שני, שם פגש את בחירת ליבו, ג׳ניפר. השניים נישאו בארה״ב, הקימו משפחה ולימים קיבל אמיר אזרחות אמריקאית. אמו של אמיר, אשר הינה בגיל מתקדם, נותרה בישראל בגפה. לדנה, אזרחית ישראלית אשר עברה גם כן לארצות הברית, נישאה שם וקיבלה זה מכבר אזרחות אמריקאית, יש אח צעיר המעוניין גם הוא להגר לארצות הברית. האם נכדיה של טובה, אמו של אמיר ואחיה של דנה עשויים לקבל גרין קארד ולחיות בארצות הברית? התשובה היא כן!

ארצות הברית היא, כידוע, מדינת מהגרים. חיים בה אזרחים ותושבים כמעט מכל מדינות העולם, וכך גם אזרחים ישראלים רבים. בהתאם, דיני ההגירה של ארצות הברית מאפשרים לאזרחים אמריקאים, במקרים מסוימים ובכפוף לעמידה בתנאי החוק,  להקנות מעמד בארצות הברית לבני משפחתם החיים מחוץ לארצות הברית. זאת באמצעות הגשת בקשה לגרין קארד (מעמד של תושבות קבע בארה״ב) עבורם.

לישראלים רבים יש קרובי משפחה המתגוררים בארצות הברית, ולא תמיד ידוע להם האם קשר משפחתי זה מהווה בסיס לזכאות לגרין קארד. חשוב לדעת כי קרבה משפחתית בהחלט עשויה להוות גורם שעל בסיסו ניתן להגיש בקשה לקבלת מעמד קבע בארצות הברית. קבלת מעמד זה תאפשר להגר לארצות הברית ולעבוד בה. שהות ממושכת בארצות הברית עם מעמד קבע עשויה לאפשר קבלת אזרחות ודרכון אמריקאים. להלן נפרט על תנאי הזכאות לקבלת גרין קארד על בסיס קרבה משפחתית ועל אופן ניהול התהליך.

אילו בני ובנות משפחה עשויים להקנות זכאות לגרין קארד על בסיס קרבה משפחתית?

הזכאות לגרין קארד מותנית בקרבה משפחתית מדרגה ראשונה. כלומר, עשויים להיות זכאים לגרין קארד מי שאחד מהוריהם, אחיהם או ילדיהם (עד גיל 21, אשר אינם נשואים) הם אזרחים אמריקאים. קרבה משפחתית אחרת, כגון סבים, נכדים או דודים, לא מאפשרת זכאות לקבלת גרין קארד במסלול זה. לצד זאת, גם חיי נישואין עם אזרחים אמריקאים עשויה להוות בסיס לקבלת גרין קארד. מדובר במסלול עם תנאים נפרדים, עליו הסברנו בהרחבה במאמר נוסף בנושא גרין קארד מכוח נישואין.

גרין קארד מכוח קרבה משפחתית

כיצד מוגשת הבקשה לגרין קארד על בסיס קרבה משפחתית?

חשוב לדעת כי בקשות לגרין קארד במסלול המבוסס על קרבה משפחתית הן למעשה בקשות למתן חסות על-ידי קרוב משפחה שהוא/היא אזרח/ית אמריקאי/ת (Sponsorship by a family member). משמעות הדבר היא כי קרובי המשפחה מתחייבים לשמש כאחראים על המועמדים, במידה ויינתן להם מעמד קבע בארצות הברית. בהתאם, לצורך הגשת הבקשה יש למלא את טפסי הבקשה הרלוונטיים, ולהציג מסמכים המעידים, בין היתר, על הקרבה המשפחתית ועל איתנות כלכלית של קרובי המשפחה האמריקאים. זאת משום שבהיותם נותני חסות, עליהם לתמוך ככל הנדרש במועמדים.

במהלך הטיפול בבקשה, אם המועמדים שוהים בארצות הברית, יתאפשר להם בדרך כלל לבקש אישור עבודה זמני בארצות הברית לאחר שיקבלו מספר ויזה. חשוב להבהיר כי יציאה מארצות הברית במהלך הטיפול בבקשה עלולה להוביל לדחיית הבקשה לגרין קארד. עם זאת, במקרי חירום ניתן יהיה לבקש יציאה מארצות הברית, למשל בשל עניינים משפחתיים. מומלץ להתייעץ במקרים מעין אלה עם עורך דין המתמחה בדיני הגירה לארצות הברית, על מנת להבטיח שסיכויי הבקשה לא ייפגעו.

כמה זמן עשוי לעבור ממועד הגשת הבקשה ועד לקבלת הגרין קארד במקרים אלה?

כאן טמון קושי מרכזי בבקשות מעין אלה: לא תמיד ניתן לדעת כמה זמן יימשך הטיפול בהן. משרדי ההגירה בארצות הברית עמוסים לעייפה, ומטפלים במיליוני בקשות במקביל. כמו כן, הממשל הפדרלי קובע מגבלות כמותיות (Quotas) של בקשות שניתן לאשר מדי שנה. בהתאם, מאושרות בכל שנה כמה מאות אלפי בקשות גרין קארד על בסיס קשר משפחתי. כתוצאה מכך, משך הבחינה של הבקשה עשוי לארוך מספר רב של שנים, עד לקבלת אישור סופי. במקרים מיוחדים, ניתן להגיש בקשת זירוז טיפול, או לחלופין לבחון את האפשרות להגיש בקשות למעמד בארצות הברית על בסיס נסיבות אחרות, כגון גרין קארד על בסיס עבודה בארצות הברית, ויזת השקעה וכיו״ב.

האם ניתן להמיר גרין קארד שניתן על בסיס קרבה משפחתית באזרחות אמריקאית?

האם מי שהוכרו כזכאים לגרין קארד על בסיס הקשר המשפחתי עם קרובי משפחה אמריקאים יוכלו לקבל אזרחות אמריקאית? התשובה חיובית. ככלל, בעלי גרין קארד החיים בארצות הברית לתקופה ממושכת של מעל 5 שנים, עשויים להיות זכאים לאזרחות אמריקאית. הוראת חוק זו חלה גם לגבי מי שקיבלו גרין קארד על בסיס משפחתי. במילים אחרות – מי שיקבלו גרין קארד המבוסס על קרבה משפחתית לאזרחי ארצות הברית עשויים להיות זכאים בהמשך, בכפוף לעמידה בתנאי החוק, לאזרחות אמריקאית ודרכון אמריקאי.

חשוב להבהיר כי הליך זה של המרת גרין קארד במעמד קבע בארצות הברית הוא אינו הליך אוטומטי, והוא דורש הגשת בקשת אזרחות, אשר תיבחן בקפידה על-ידי רשויות ההגירה האמריקאיות. עוד חשוב להבהיר כי קבלת מעמד של אזרחי ארצות הברית מעניק זכויות רבות, כמו הזכות לדרכון, זכויות לביטוח בריאות בארצות הברית ועוד מגוון הטבות, אך לצד זאת גם חובות. בכלל זה, אזרחי ארצות כפופים לחובות מיסוי קפדניות, ונדרשים לדווח על הכנסותיהם, כולל הכנסות מחוץ למדינה, לרשויות המס האמריקאיות (IRS). כך גם עשויות להתעורר במסגרת זאת שאלות משפטיות שונות לגבי החזקה באזרחות כפולה לישראלים. בהתאם, ולאור מורכבות ההליך והשלכותיו, מומלץ להתייעץ לגביו עם עורך דין המתמחה בדיני הגירה לארצות הברית, על מנת לקבל החלטה מושכלת האם להיכנס להליך זה אם לאו.

גרין קארד מכוח קרבה משפחתית – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני הגירה לארצות הברית

במדריך זה הסברנו בהרחבה על התנאים שעמידה בהם עשויה לאפשר להגיש בקשת גרין קארד על בסיס קשר משפחתי לאזרחים אמריקאים. כך גם הסברנו על הדרך להקנות אזרחות אמריקאית לאחים, הורים, ילדים קטינים ובני משפחה נוספים, לאחר שכבר ניתן להם גרין קארד. אם יש לכם כל שאלה נוספת בנושא, או צורך בכל ייעוץ או סיוע, ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח מאוד לעמוד לשירותכם. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מנוסה מאוד בייצוג אזרחים ישראלים בהליכי הסדרת מעמד חוקי בארצות הברית, ובכלל זה בבקשות ויזה, אישורי עבודה, התאזרחות ועוד. לקביעת פגישת ייעוץ בנושא עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארצות הברית ממשרדנו, לחצו כאן או צרו קשר באמצעות מספר הטלפון: 03-3724722.

מאמרים קשורים

גרין קארד על בסיס עבודה

כיצד ניתן לקבל גרין קארד על בסיס עבודה? מי שעובדים בארצות הברית ומחזיקים בוויזת עבודה בתוקף עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לקבלת גרין קארד. מעמד

קרא עוד »

ויזה K-1

תוכנית הריאליטי “אירוסים ב-90 יום” היא תוכנית דרמטית ומזעזעת שהפכה את תהליך הוויזה K-1 למפורסם. ניתן להתווכח כמה מהדרמה בתכנית אמיתית או מבוימת, אולם הקונספט

קרא עוד »

מדוע כדאי לעבוד איתנו?

time

במשרדנו ישנם עורכי דין אמריקאים וישראלים עם הבנה עמוקה של שתי התרבויות, שיכולים לייעל את התהליך מול רשויות ההגירה האמריקאיות.

a-z

אנו מטפלים בתיק שלך מתחילתו ועד סופו – מהייעוץ הראשוני ועד לאישור בקשתך.

glass

אנו מאמינים בשקיפות ויעילות, תוך עדכונך בכל שלב.