עורכי דין הגירה

ויתור על אזרחות אמריקאית

Facebook
Twitter
LinkedIn

כיצד מתבצע הליך ויתור על אזרחות אמריקאית, ומהם השלכותיו? אזרחים אמריקאים בעלי אזרחות כפולה עשויים לרצות או להיאלץ לוותר על אזרחותם האמריקאית, מטעמים הנוגעים למיסוי תושבי חוץ, או לצורך קבלת אזרחות נוספת. הליך ביטול אזרחות אמריקאית נעשה מול הקונסוליה האמריקאית, ומצריך הגשת בקשה מפורטת ומעבר ריאיון עם נציגי הקונסוליה. חשוב להיות מודעים לכך שהליך ויתור על אזרחות בארה״ב הוא בעל השלכות הבלתי הפיכות, עליהן נפרט להלן.

באילו מקרים ויתור על אזרחות אמריקאית עשוי להיות רלוונטי?

בישראל חיים אזרחים אמריקאים רבים. חלקם מגיעים לתקופה קצרה, למטרות כגון עבודה, עסקים או ביקור משפחתי. לא מעט מהם מחליטים להישאר בישראל, בדרך של הגירה או עלייה לישראל. ואולם, מעבר של אזרחים אמריקאים למדינה אחרת אינו פוטר אותם מהחובות האזרחיות החלות עליהם בארצות הברית.

אחד המאפיינים שמייחדים את ארצות הברית הוא כי חלות על אזרחיה חובות דיווח מס מחמירות, גם כאשר הם חיים מחוץ לשטחי ארצות הברית במשך שנים רבות, או אף לאורך כל חייהם. עצם המעמד של אזרחי ארצות הברית מוביל לכך שחלות עליהם חובות דיווח משמעותיות לרשויות המס האמריקאיות (IRS). הדבר, מטבע הדברים, מצריך תכנון מיסוי בינלאומי. מדובר במשימה מורכבת למדי מבחינה ביורוקרטית, שאינה לא נוח לכל אחד. בעקבות זאת, לא מעט אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארצות הברית שוקלים במקרים אלה לוותר על האזרחות האמריקאית שלהם.

בדומה לכך, במדינות רבות בעולם חיים אזרחים אמריקאים. בחלק מהמקרים הם מכירים במדינות אלה בני זוג ומקימים בהן משפחות, או שקיימים גורמים אחרים הקושרים אותם למדינות אלה ומובילים אותם לבקש להתאזרח בהן. קיימות מדינות רבות הדורשות מאזרחים זרים המעוניינים להתאזרח אצלן, לוותר על אזרחותם הקיימת. ישראל נמנית על אותן מדינות, למעט במקרים של זכאי עלייה מכוח חוק השבות. כלומר, סיבה נפוצה נוספת לוויתור על אזרחות בקרב אזרחים אמריקאים היא רצון לרכוש אזרחות נוספת.

לצד סיבות אלה, עשויות להיות סיבות נוספות לכך שאזרחים אמריקאים ירצו להיכנס להליך ויתור על אזרחות אמריקאית. תהיינה הסיבות אשר תהיינה, חשוב להביא בחשבון כי מדובר בהליך עם השלכות הרות גורל, וכי ברגע שמחליטים על ביצועו, אין דרך חזרה. להלן נפרט על ההליך, אופן ביצועו, השלכותיו ודברים נוספים שצריך לדעת לגביו.

ויתור על אזרחות אמריקאית

מה חשוב לדעת על ביטול אזרחות אמריקאית?

הליך ויתור אזרחות אמריקאית, או ביטול אזרחות אמריקאית (השם הרשמי של ההליך הוא Renunciationof United States nationality) הוא הליך וולונטרי. כלומר, הוא חייב להתבצע ביוזמת האזרחים המעוניינים לוותר על אזרחותם. הממשל הפדרלי לא יכול לכפות הליך מעין זה. מעבר לכך, מדובר בהליך אישי, אשר עליו להתבצע על-ידי האזרחים המעוניינים לוותר על אזרחותם. לא ניתן לבצע הליך ויתור על אזרחות אמריקאית עבור אזרחים אחרים, ובכלל זה אף לא עבור ילדים או בני משפחה.

במסגרת הליך זה, הממשל הפדרלי יוודא כי מי שמוותרים על אזרחותם עושים זאת במודע ומתוך כוונה, כתנאי לביצוע ההליך ולאור השלכותיו. בנוסף, חשוב לדעת כי ויתור על אזרחות אמריקאית שעה שאין בידי המוותרים אזרחות אחרת, יותיר אותם חסרי אזרחות. מעמד זה לא ימנע את האפשרות לגרשם מהמדינות בהן הם חיים בחזרה לארצות הברית. בהתאם, ואף שהדבר אפשרי, הדעת נותנת כי רצוי שהליך הוויתור לא יתבצע לפני קבלת אזרחות נוספת או במקביל לשלבים מתקדמים של הליכי התאזרחות.

כיצד מתבצע התהליך של ויתור על אזרחות אמריקאית?

מי שמעוניינים לוותר על אזרחות אמריקאית, נדרשים לעשות זאת בשגרירות או הקונסוליה האמריקאית במדינה בה הם שוהים, או בקונסוליה אמריקאית במדינה אחרת, מחוץ לגבולות ארצות הברית. לאור משקלו המשמעותי של ההליך, הגעה לקונסוליה לצורך ביצועו היא חובה, ולא ניתן לבצע את ההליך באמצעות משלוח מסמכי ההליך לקונסוליה בדואר.

לאחר קביעת פגישה בקונסוליה האמריקאית, יגיעו מבקשי ויתור האזרחות לריאיון בו יהיה עליהם למסור את טופס בקשת הביטול (המכונה טופס ), ולצרף מסמכים שונים. רשימת המסמכים כוללת, בין היתר, את המסמכים הבאים: מסמך המעיד על אזרחות אמריקאית בתוקף (דרכון בתוקף/תעודת לידה/תעודת התאזרחות); ,תעודה על שינוי שם (במידה ורלוונטי); ותעודה המעידה על לידה מחוץ לארה״ב (במידה ורלוונטי). לצד המסמכים הנ״ל, ייתכן כי יהיה צורך למסור מסמכים נוספים, לפי דרישת עובדי הקונסוליה.

מלבד מסמכים אלה, יהיה צורך לשלם את אגרת הוויתור על אזרחות (אשר עלותה, נכון למועד כתיבת שורות אלה, היא 2,350 דולר אמריקאי). במסגרת הריאיון בקונסוליה, יוודאו נציגי הקונסוליה כי המבקשים באמת ובתמים מעוניינים לבצע את ההליך. כמו כן, יימסר למבקשים מסמך במסגרתו יידרשו המבקשים להצהיר בשבועה כי הם מודעים להשלכות הוויתור על האזרחות.

כאמור, הורים אינם יכולים לבצע הליך של ויתור על אזרחות אמריקאית בשם ילדים, לרבות קטינים. במידה ומבקשים ויתור אזרחות עבור קטינים, ייערך גם עם הילדים ריאיון, בו יהיה על הקטינים לשכנע את נציגי הקונסוליה כי הם מעוניינים בוויתור ומודעים באופן מלא להשלכותיו. לאחר הגשת מסמכי בקשת הוויתור על אזרחות בקונסוליה, הבקשה תועבר לבחינת מחלקת המדינה האמריקאית בוושינגטון (משרד החוץ האמריקאי). שם יוחלט בבקשת הוויתור בתוך בין 3-6 חודשים בממוצע. לאחר ההכרעה בבקשה, ההחלטה תועבר לקונסוליה שבה הבקשה הוגשה, והתשובה תימסר למבקשים.

מה ההשלכות של ויתור על אזרחות אמריקאית?

הליך ויתור על אזרחות אמריקאית הוא, כאמור, הליך בעל השלכות הרות גורל. אם בקשת הוויתור תאושר, המבקשים לא יהיו כפופים בעתיד לחובות מס או כל חובות אחרות בתור אזרחי ארצות הברית. עם זאת, הם גם יאבדו את כל זכויותיהם כאזרחים, ובכלל זה את הזכאות לדרכון אמריקאי, היכולת להעביר את הזכאות לאזרחות אמריקאית לילדיהם, הזכות להשתתף בבחירות האמריקאיות וכל שלל ההטבות המגיעות לאזרחי ארצות הברית.

ואולם, חשוב להבהיר כי ויתור על אזרחות אינו פוטר אזרחים מחבויות מס בעבר, ויהיה עליהם לשלם מסים עבור התקופה בה עדיין נחשבו לאזרחים (לרבות פרק הזמן עד לאישור הבקשה). מעבר לכך, ייתכן כי מבקשי ויתור על אזרחות יחויבו במס המכונה ״מס יציאה״ (Expatriation tax), למשל במקרים בהם הכנסותיהם או שווי נכסיהם עולים על סכום מסוים. בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, ייתכן כי ניתן יהיה לקבל פטור ממס במקרים אלה. לאור כל ההשלכות הנ״ל, קיימת חשיבות רבה לבחינת התהליך בכובד ראש, ומומלץ מאוד להיעזר במסגרתו בליווי של עורך דין המתמחה בדיני ההגירה של ארצות הברית.

ויתור על אזרחות אמריקאית – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארה״ב

במאמר זה הסברנו בהרחבה על התהליך של ויתור על אזרחות אמריקאית עבור אזרחי ארצות הברית. אם יש לכם כל שאלה נוספת או צורך בסיוע וליווי משפטי בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לארצות הברית, ובייצוג לקוחות במגוון הליכים מול הקונסוליה האמריקאיות והרשויות הפדרליות השונות. לצורך תיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארצות הברית ממשרדנו, בירושלים או בתל אביב, ניתן ליצור עמנו קשר כאן או בטלפון 03-3724722.

מאמרים קשורים

אזרחות אמריקאית להורים

כיצד ניתן להקנות אזרחות אמריקאית להורים? אף שלא קיימת בחוק הפדראלי בארצות הברית זכות טבועה של אזרחים אמריקאים להקנות זכאות לאזרחות אמריקאית להוריהם, קיימת אפשרות

קרא עוד »

אזרחות אמריקאית לילדים

כיצד ניתן לקבל אזרחות אמריקאית לילדים? קיימים מספר מסלולים לקבלת אזרחות אמריקאית לילדים. מסלול אחד הוא של אזרחות מכוח לידה בארצות הברית, במסגרתו ניתנת בדרך

קרא עוד »

מדוע כדאי לעבוד איתנו?

time

במשרדנו ישנם עורכי דין אמריקאים וישראלים עם הבנה עמוקה של שתי התרבויות, שיכולים לייעל את התהליך מול רשויות ההגירה האמריקאיות.

a-z

אנו מטפלים בתיק שלך מתחילתו ועד סופו – מהייעוץ הראשוני ועד לאישור בקשתך.

glass

אנו מאמינים בשקיפות ויעילות, תוך עדכונך בכל שלב.