עורכי דין הגירה

מסורבי כניסה לארה״ב

Facebook
Twitter
LinkedIn

מה ניתן לעשות אם הוכרזתם בתור מסורבי כניסה לארה״ב? החלטה על סירוב כניסה לארה״ב יכולה להתקבל על-ידי השגרירות האמריקאית, בעת בחינת בקשות לוויזה, או, במקרים המורכבים יותר – במעברי הגבול לארה״ב. במצב מתסכל זה, אשר יכולות להיות סיבות שונות להתרחשותו, רבים תוהים מה ניתן לעשות. חשוב לדעת כי במקרים רבים קיימת אפשרות לערער על החלטת סירוב הכניסה, באמצעות הגשת בקשת ויתור (Waiver). במאמר זה יסביר על כך בהרחבה עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה לדיני הגירה לארצות הברית ממשרדנו.

מסורבי כניסה לארה״ב

נכון למועד כתיבת שורות אלה, אזרחים ישראלים עדיין צריכים ויזה על מנת להיכנס לארצות הברית למטרות כגון ביקור תיירותי או עבודה. מי שאינם נמנים על ברי המזל שיש להם אזרחות נוספת ודרכון זר המאפשר כניסה לארצות הברית ללא ויזה (כגון דרכון של חלק ממדינות האיחוד האירופי) נדרשים לעבור את התהליך המורכב של קביעת תור במשרדי השגרירות האמריקאית, עריכת ראיון לצורך קבלת ויזה והצגת ההוכחות הנדרשות לשם קבלת הוויזה המבוקשת. לא תמיד הליך זה עובר בצורה חלקה, וכתוצאה מכך רבים עלולים למצוא את עצמם מסווגים בתור מסורבי כניסה לארה״ב.

הדבר עלול להיות מתסכל במיוחד, שעה שהשגרירות אינה תמיד מוסרת את הסיבות להחלטת הסירוב. בדרך כלל, תימסר למבקשי הוויזה תשובה כללית ולקונית, ללא פירוט של הגורמים לדחיית בקשתם. מצב דברים זה אינו מאפשר להבין מה נדרש לעשות על מנת לקבל בעתיד את הוויזה המבוקשת. כפי שנמחיש במדריך שלהלן, יכולות להיות סיבות רבות לסירוב לבקשת הוויזה.

סיטואציה מתסכלת עוד יותר היא כזו שבה על אף שאושרה ויזה למבקשים, בעת ההגעה לארה״ב מסרבים בקרי הגבול לאשר למחזיקי הוויזה להיכנס לארה״ב בפועל. קיימים גם מקרים בהם מסיבות שונות, כגון שהיית יתר בארה״ב, מחליטות רשויות ההגירה האמריקאיות על גירוש מארה״ב ועל סירוב כניסה עתידית לשטחי המדינה (״חותמת שחורה״). סיטואציה קשה מעין זו עלולה אף היא לגרום לאי נוחות רבה, שכן הרשויות האמריקאיות נוטות לנקוט בגישה מחמירה במקרים מעין אלה, וקובעות סירוב מחמיר לכניסה עתידית לארה״ב, לעיתים לפרק זמן של מספר שנים.

לא פעם מדובר בסיטואציה שאינה רק מתסכלת, אלא גם מגבילה מאוד. לרבים ממסורבי הכניסה יש משפחה ומכרים בארה״ב, וכתוצאה מסירוב הכניסה לארה״ב, נמנעת מהם האפשרות לבקר אותם. כך גם קורה לא פעם שהחלטה על סירוב מונעת אפשרות להגעה לארה״ב למטרות כגון עבודה ועסקים. דמיינו, למשל, סיטואציה בה אדם עבד באופן לא חוקי בארה״ב בשנות ה-20 המוקדמות של חייו, נתפס על-ידי הרשויות והוטלה עליו סנקציה של סירוב כניסה לארה״ב למשך 10 שנים. מספר שנים מאוחר יותר, אותו אדם, אשר מאז סיים לימודים אקדמיים ומצא עבודה מכובדת, נשלח לנסיעת עסקים בארה״ב מטעם מעסיקו, אך בפועל אין באפשרותו להיכנס, עקב הסנקציה שהוטלה עליו בעבר.

במקרים מורכבים מעין אלה, חשוב לדעת כי גם כאשר הדברים נראים חסרי סיכוי, ייתכן כי טיפול נכון בנושא מול הרשויות האמריקאיות יוכל לאפשר למי שסורבה כניסתם לארה״ב להצליח לקבל את הוויזה המיוחלת, או אישור הכניסה לו הם זקוקים. לאור כך שבקשות מעין אלה מורכבות ומצריכות ניסיון בטיפול בהן, מומלץ להיעזר במסגרתן בעורך דין המתמחה בדיני הגירה לארה״ב. להלן נסביר על סיטואציות ספציפיות בהן כניסה לארה״ב מסורבת, וכן על מה שניתן לעשות בנדון.

מה הסיבות האפשריות להחלטה על סירוב כניסה לארה״ב?

כפי שציינו לעיל, קיימות לא מעט סיבות שבגינן עלולות הרשויות בארה״ב להחליט על סירוב כניסה למדינה. דוגמה נפוצה לסיבה כזו היא החלטה של הרשויות האמריקאיות על סירוב כניסה במסגרת התהליך לקבלת ויזה למטרת תיירות (מסוג B1/B2). לעיתים הסיבה היא טכנית לחלוטין, כגון מקרים בהם טופס הבקשה לוויזה (DS-160) מולא בצורה שגויה. במקרים אחרים, הסיבה עשויה להיות ההתרשמות של עובדי השגרירות ממבקשי הוויזה בעת הראיון. אם נמצא, למשל כי המרואיינים מסרו פרטים לא מדויקים או לא מהימנים, או לחלופין מתקבל הרושם כי המועמדים מתכוונים להגר לארצות הברית, קיים סיכוי גבוה כי בקשתם לוויזה תסורב.

לצד זאת, קיימים לא מעט מצבים בהם בקשות לוויזה עלולות להיתקל בסירוב מצד רשויות ההגירה האמריקאיות. מקרים מעין אלה הם מקרים של מבקשים אשר גילם נמוך יחסית (כגון מבקשים שהם בני נוער או צעירים בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם); מבקשים שאין להם תעסוקה קבועה, או נסיבות חלופיות המעידות על השתקעות במדינת מוצאם (כגון לימודים, הקמת משפחה וכדומה); מבקשים בעלי רקע פלילי (אף אם מדובר בעבירות קלות ביותר); ומבקשים בעלי קשרי משפחה בארה״ב (דבר שעשוי להתפרש בעיני עובדי השגרירות בתור ראיה על כוונה להגר לארה״ב באופן לא חוקי).

חשוב לדעת כי במקרים כגון אלה שתיארנו לעיל, עובדי השגרירות מוסמכים לא רק לדחות את הבקשה הספציפית לוויזה, אלא גם בקשות עתידיות לוויזה. כתוצאה מכך, יוכרז על המבקשים בתור מסורבי כניסה לארה״ב, ואם הם יגישו בקשות נוספות לוויזה בהמשך, הבקשות עלולות להידחות על הסף. כלומר, סירוב בקשה לוויזה עלול לגרור אחריו לא פעם גם השלכות כלפי העתיד.

החלטה על סירוב כניסה במעברי הגבול לארה״ב

לצד המקרים שתיארנו לעיל, קיימים לא מעט מקרים בהם מי שכבר ניתנה להם ויזה, ייתקלו בסירוב כניסה לארה״ב בעת הגעתם למעבר הגבול למדינה. עד כמה שזה עשוי להישמע תמוה, חשוב להבין כי עצם קבלת הוויזה בשגרירות האמריקאית אינה מבטיחה כי בהכרח יתאפשר למחזיקי הוויזה לבקר במדינה. בקרי הגבול בשדות התעופה ובמעברי הגבול הרגליים לארה״ב עלולים עדיין להחליט שלא לאפשר כניסה לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.

מקרים נפוצים של סירוב כניסה לארה״ב הם מקרים בהם המבקשים מגיעים למדינה ואין ביכולתם להראות כי יש להם את האמצעים הדרושים כדי לתמוך בעצמם מבחינה כלכלית בעת שהותם. לצד זאת, בקרי הגבול עלולים להחליט על סירוב כניסה מסיבות ביטחוניות. מאז אירועי 11/9 בשנת 2001, נוקטות רשויות ההגירה במדינה בגישה מחמירה לגבי מי שמעלים חשש ביטחוני למדינה. בהתאם לכך, מי שמסווגים כחשודים בהשתייכות לארגון טרור או פעילות טרור, כניסתם עלולה להיות מסורבת בעת הגעתם לארה״ב, וזאת אף אם אושרה להם ויזה.

כך גם קורה לא פעם כי מי שאין להם את הוויזה המתאימה לצורך שהותם הספציפית, תידחה האפשרות לכניסתם למדינה. הדבר קורה לא פעם לגבי מי שברשותם גרין קארד (מעמד של תושבות קבע) בארה״ב. מחזיקי גרין קארד מחויבים לשהות בארה״ב בקביעות על מנת לשמור על הגרין קארד בתוקף. מי שיוצאים מהמדינה לתקופה ממושכת, וללא סיבה מוצדקת מבחינת בקרי הגבול, הגרין קארד שבידיהם עלול להתבטל, וכתוצאה מכך תסורב כניסתם למדינה.

החלטה על גירוש מארה״ב – הדבר נפוץ יותר ממה שניתן לחשוב

כאמור, החלטה על סיווג בתור מסורבי כניסה לארה״ב עלולה להתקבל לא רק בקונסוליה האמריקאית או במעבר הגבול למדינה, אלא גם לאחר שמחזיקי ויזה כבר נכנסו לארצות הברית. המקרה הנפוץ ביותר הוא מקרה של שהות יתר במדינה, או עבודה באופן בלתי חוקי (כלומר, ללא ויזת עבודה מתאימה). מקרים אלה נפוצים למדי בקרב חיילים משוחררים אשר מגיעים לארה״ב עם ויזת תייר ועובדים במהלך שהותם בעבודות מזדמנות (כגון בתור מוכרים בעגלות במרכזי קניות). מי שייתפסו על-ידי משטרת ההגירה, או לחלופין ייצאו מהמדינה מאוחר יותר ממועד תפוגת תוקף הוויזה שלהם, עלולים להיות מגורשים מהמדינה, ולרוב אף תוטל עליהם סנקציה של סירוב כניסה עתידית לארה״ב.

מה עושים במקרים בהם מסורבת כניסתכם לארה״ב?

חשוב לדעת כי החלטה על סירוב כניסה היא אינה בהכרח סוף פסוק. ייתכן מאוד כי ניתן יהיה לערער על ההחלטה, באמצעות הליך המכונה Waiver. במסגרת הליך זה, מוגשת בקשה מיוחדת לכניסה לארה״ב, על אף הסיווג בתור מסורבי כניסה. לצורך הגשת הבקשה, חשוב להצביע על סיבות המצדיקות את הכניסה למדינה, וכן להציג הוכחות להנחת דעת רשויות ההגירה כי אין בכוונת המערערים להגר לארה״ב או לשהות בה לאחר תום תוקף הוויזה שברשותם. אף שמדובר בבקשות מורכבות מבחינה משפטית, בלא מעט מקרים הן עשויות לאפשר למי שסורבה כניסתם לארה״ב לקבל את הוויזה המיוחלת.

כיצד עורך דין מומחה לדיני הגירה יכול לסייע במקרים של סירוב כניסה לארה״ב?

עורך דין המתמחה בדיני הגירה לארה״ב יוכל לסייע בהבנת הסיבה לדחיית הבקשה, ולייעץ לגבי הסיכויים לקבל ויזה למרות הדחייה. בעזרת הבקיאות בחוקי ההגירה האמריקאים, העמידה בקשר שוטף עם רשויות ההגירה בארה״ב וניסיון בטיפול בבקשות מעין אלה, מאפשר לעורך דין הגירה לארה״ב להעניק ייעוץ וסיוע המותאם באופן ספציפי לנסיבות במקרה, תוך התאמת האסטרטגיה המתאימה לצורך קבלת סוג הוויזה הרלוונטית. לאור כל היתרונות הנ״ל, מומלץ מאוד כי מסורבי כניסה לארה״ב יסתייעו בייצוג וליווי של עורך דין הגירה לארה״ב במסגרת תהליך בקשותיהם לוויזה למדינה.

מסורבי כניסה לארה״ב – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארה״ב

לכל שאלה נוספת בנושא, או לצורך תיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארצות הברית ממשרדנו, בירושלים או בתל אביב, ניתן ליצור עמנו קשר כאן או בטלפון 03-3724722.

מאמרים קשורים

מדוע כדאי לעבוד איתנו?

time

במשרדנו ישנם עורכי דין אמריקאים וישראלים עם הבנה עמוקה של שתי התרבויות, שיכולים לייעל את התהליך מול רשויות ההגירה האמריקאיות.

a-z

אנו מטפלים בתיק שלך מתחילתו ועד סופו – מהייעוץ הראשוני ועד לאישור בקשתך.

glass

אנו מאמינים בשקיפות ויעילות, תוך עדכונך בכל שלב.