עורכי דין הגירה

גרין קארד על בסיס עבודה

Facebook
Twitter
LinkedIn

כיצד ניתן לקבל גרין קארד על בסיס עבודה? מי שעובדים בארצות הברית ומחזיקים בוויזת עבודה בתוקף עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לקבלת גרין קארד. מעמד זה אינו ניתן באופן אוטומטי, ומצריך הגשת בקשה מיוחדת לגרין קארד על בסיס עבודה. על התהליך לצורך קבלת גרין קארד לעובדים יסביר במדריך זה עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה לדיני הגירה ממשרדנו.

גרין קארד על בסיס עבודה

אל ארצות הברית מגיעים מדי שנה מיליוני מהגרי עבודה חוקיים, העובדים בענפי התעשייה השונים במדינה. ענפים אלה כוללים, בין היתר, את תחומי ההנדסה, הבנייה, השירותים, התחבורה ועוד. לצדם קיימים בארצות הברית גם לא מעט אנשי אקדמיה זרים, וכן מנהלים בכירים בחברות בינלאומיות. רבים מאותם עובדים עשויים להיות זכאים לקבלת גרין קארד על בסיס עבודתם.

רשויות ההגירה האמריקאיות מעניקות מדי שנה למאות אלפי עובדים זרים מעמד קבע בארצות הברית (גרין קארד). מעמד זה עשוי להינתן לא רק לעובדים עצמם, אלא גם לבני משפחתם מדרגה ראשונה (בעל/אישה וילדים עד גיל 21). ייתכן אף כי לאחר שהות ממושכת, ניתן יהיה להמיר את הגרין קארד באזרחות אמריקאית. להלן נסביר בהרחבה מהו גרין קארד לעובדים, מה התהליך הנדרש לצורך הגשת בקשת גרין קארד לעובדים ומה עוד חשוב לדעת בנושא.

מהו גרין קארד על בסיס עבודה ומה הזכאויות שהוא מעניק?

גרין קארד הוא, כאמור, מעמד של תושבות קבע בארצות הברית. מעמד זה יכול להינתן, בין היתר, מכוח נישואין לאזרחים אמריקאים, מכוח קרבה משפחתית, מכוח עבודה בארה״ב ולעיתים גם על בסיס הגרלה. עובדים בעלי גרין קארד נהנים מזכויות בלעדיות השמורות לתושבי קבע, ובכלל זה הזכות לחיות בארה״ב, לעבוד במדינה (לא רק בעבודה אשר בגינה ניתן לעובדים מעמד חוקי בארה״ב), לצאת מתחומי ארה״ב ולשוב אליה ללא צורך בוויזה ועוד שלל הטבות. כפי שציינו לעיל, עובדים בעלי גרין קארד רשאים לבקש גרין קארד גם עבור בני משפחתם הגרעינית. חשוב לציין כי לצד הזכויות וההטבות הרבות אשר שמורות לעובדים בעלי גרין קארד, קיימות גם חובות שהם נדרשים למלא, ובכלל זה חובות מיסוי ודיווח על הכנסות לרשויות המס הפדראליות (IRS).

מה קובע החוק בארצות הברית בנושא הזכאות לגרין קארד לעובדים?

חוקי ההגירה הפדראליים מאפשרים לרשות ההגירה בארצות הברית (USCIS) להעניק גרין קארד לעובדים אמריקאים לפי שיקול דעת הרשות. כמות העובדים המקבלים גרין קארד גדלה באופן משמעותי בשנים האחרונות. בשנת 2019 ניתן גרין קארד לכ-140 אלף עובדים. בשנת 2022 המספר הכפיל את עצמו, ומעל 280 אלף עובדים הוכרו כזכאים לגרין קארד.

ואולם, לאור כך שהרשות מוגבלת מבחינת כמות העובדים שיכולים לקבל גרין קארד מדי שנה, נקבעו קריטריונים למתן עדיפות לעובדים בעלי הכשרה או ניסיון מסוימים. במסגרת זאת, קיימת חלוקה ל-4 קבוצות עדיפות, ולגבי כל אחת מהקבוצות קיימים כללים שונים לגבי מתן גרין קארד. קבוצת העדיפות הראשונה (First preference או EB-1) היא של עובדים זרים אשר הינם בעלי כישורים ייחודיים בענפים כגון המדע, העסקים, האתלטיקה, האומנות והחינוך. בקבוצה זו נמנים גם אנשי אקדמיה בעלי תארים מתקדמים אשר מצטיינים בתחומי מחקריהם, וכן מנהלים בכירים בתחומי עסקים מסוימים ובחברות רב לאומיות.

בקבוצת העדיפות השנייה (Second preference או EB-2) נמנים עובדים זרים בעלי תארים מתקדמים אשר להם כישורים מקצועיים ייחודיים או מספר הכשרות מקצועיות בתחומים מסוימים. בקבוצת העדיפות השלישית (Third preference או EB-3) נמנים עובדים זרים במגוון תחומים אשר להם הכשרות מקצועיות נדרשות או ניסיון במקצועות נדרשים, בעלי אופי קבוע (כלומר, עבודות שאינן זמניות). קיימת גם קבוצת עדיפות רביעית (Fourth preference או EB-4), אשר אינה נוגעת לעובדים שכירים, אלא לאנשי דת או משקיעים זרים אשר בכוונתם לבצע השקעות בארצות הברית בסכום גבוה במיוחד. מי שמשתייכים לאחת מהקבוצות הנ״ל, עשויים להיות זכאים לפי חוקי ההגירה האמריקאים לקבלת גרין קארד, על בסיס בקשה שתוגש על-ידי מעסיקיהם או, לעיתים, על-ידי האזרחים הזרים בעצמם.

מה התהליך הנדרש לצורך הגשת בקשת גרין קארד לעובדים זרים בארצות הברית?

ראשית, חשוב לציין כי ככלל, על הבקשה להיות מוגשת כאשר העובדים כבר נמצאים בארצות הברית, וכאשר מוצעת להם משרה קבועה בתחום עיסוקם. לכל אחת מקבוצות העדיפות הנ״ל נקבעו כללים שונים, הן לעניין הזכאות לגרין קארד והן לעניין אופן ותנאי הגשת הבקשה. לגבי קבוצת העדיפות הראשונה, הבקשה תוכל להיות מוגשת לאחר לפחות שנת עבודה בארצות הברית (ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה) או, כאשר מדובר במנהלים בחברות בינלאומיות, שעה שהמבקשים כבר מועסקים בחברה. במסגרת הבקשה, יהיה על העובדים להוכיח את יכולותיהם הייחודיות, לפי קריטריונים שנקבעו על-ידי מחלקת המדינה האמריקאית (DoS).

לגבי קבוצת העדיפות השנייה, יהיה על העובדים להגיש קודם כל בקשה לאישור עבודת קבע בארה״ב, אותו יש להגיש למחלקת העבודה האמריקאית (DoL). לאחר שהבקשה תאושר, ניתן יהיה לצרף את האישור לבקשת הגרין קארד. במקרים מסוימים, בהם ניתן להוכיח כי מדובר במקצוע נחוץ (Essential) בארה״ב, ייתכן כי ניתן יהיה לקבל פטור מדרישה זו. לגבי קבוצת העדיפות השלישית, נדרש יהיה גם כן לקבל קודם לכן אישור ממחלקת העבודה האמריקאית. במקרים אלה, יהיה על המעסיקים להוכיח, בין השאר, כי יהיה ביכולתם להמשיך להעסיק את העובדים ולשלם את שכרם בקביעות, גם לאחר קבלת הגרין קארד.

כמה זמן נמשך התהליך לקבלת גרין קארד לעובדים?

פרק הזמן לאישור הבקשה משתנה בין כל מקרה ומקרה, על פי נסיבותיו. גורמים העשויים להשפיע על משך הזמן לאישור הבקשה הם סוג ויזת העבודה של העובדים הזרים, קבוצת העדיפות אליה הם משתייכים, משך שהותם בארצות הברית קודם להגשת הבקשה ויציבות המשרה המוצעת להם. כך גם פרק הזמן עשוי להיות מושפע, במידה רבה, מאופן הגשת הבקשה. חשוב לוודא כי הבקשה מוגשת בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, וכי טופס הבקשה מולא כראוי. לשם כך, מומלץ מאוד להיעזר במסגרת הטיפול בבקשה בעורך דין המתמחה בדיני הגירה לארצות הברית.

האם הרשויות בארצות הברית יכולות לשלול גרין קארד שניתן לעובדים?

בהחלט. בדומה למקרים אחרים של מתן גרין קארד, גם במקרה זה עובדים נדרשים לעמוד בתנאי הזכאות על מנת להמשיך לשמור על הגרין קארד שברשותם. בכלל זה, עליהם לשהות בארצות הברית בקביעות, ולהמשיך לחיות ולעבוד במדינה, גם לאחר קבלת מעמד הקבע. ככל שייצאו העובדים מהמדינה לתקופות ממושכות, הדבר עשוי לסכן את המשך זכאותם למעמד קבע, ואף את יכולתם לשוב לארצות הברית לאחר היציאה ממנה. בהתאם, מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני הגירה לארצות הברית במקרים של יציאה מארצות הברית לתקופה ממושכת.

גרין קארד על בסיס עבודה – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארצות הברית

במאמר זה פירטנו על הדרכים לקבלת גרין קארד לעובדים זרים בארצות הברית, וכן על התהליך הנדרש לשם כך. לכל שאלה נוספת או צורך בסיוע בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו, ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לארצות הברית ובסיוע לאזרחים זרים בקבלת ויזות ומעמד קבע בארצות הברית. לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארצות הברית ממשרדנו לחצו כאן או התקשרו: 03-3724722.

מאמרים קשורים

ויזה K-1

תוכנית הריאליטי “אירוסים ב-90 יום” היא תוכנית דרמטית ומזעזעת שהפכה את תהליך הוויזה K-1 למפורסם. ניתן להתווכח כמה מהדרמה בתכנית אמיתית או מבוימת, אולם הקונספט

קרא עוד »

מדוע כדאי לעבוד איתנו?

time

במשרדנו ישנם עורכי דין אמריקאים וישראלים עם הבנה עמוקה של שתי התרבויות, שיכולים לייעל את התהליך מול רשויות ההגירה האמריקאיות.

a-z

אנו מטפלים בתיק שלך מתחילתו ועד סופו – מהייעוץ הראשוני ועד לאישור בקשתך.

glass

אנו מאמינים בשקיפות ויעילות, תוך עדכונך בכל שלב.