עורכי דין הגירה

חידוש ויזה לארה״ב

Facebook
Twitter
LinkedIn

האם ניתן לבצע חידוש ויזה לארה״ב ללא צורך בהגעה לשגרירות? בשנים האחרונות, החלה שגרירות ארה״ב בישראל להציע, במקרים מסוימים, פטור מעריכת ריאיון בשגרירות למי שכבר ניתנה להם ויזה בעבר. לצורך כך, יש לעמוד בתנאים שנקבעו על-ידי השגרירות, ובכלל זה תנאים הנוגעים לגיל המועמדים לוויזה, מועד קבלת הוויזה הקודמת וסוג הוויזה המבוקשת. להלן נעשה עבורכם סדר בדברים ונסביר מה נדרש לצורך חידוש ויזה.

חידוש ויזה לארה״ב

חידוש ויזה לארה״ב ללא ריאיון – איך עושים את זה?

מי מאיתנו לא חולם על ביקור בארצות הברית? המדינה הענקית אשר מציעה אינספור אפשרויות לתיירים, סטונדטים ואנשי עסקים, מושכת אליה מבקרים מכל העולם, וכך גם מישראל. רבים ממי שכבר ביקרו בארצות הברית מעוניינים לעשות זאת שוב. עם זאת, אזרחי ישראל אשר אין להם אזרחות נוספת המזכה בפטור מוויזה, נדרשים לבקר בתל אביב או בירושלים בדרך לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, כחלק מהתהליך הכרוך בקבלת הוויזה הנכספת.

כל מי שאי פעם ניסו לקבל ויזה לארצות הברית יודעים עד כמה התהליך לשם כך עשוי להיות מייגע, לאור הביורוקרטיה הרבה שבה הוא כרוך. ראשית, נדרש למלא בקשת ויזה. לאחר מכן, יש לקבוע תור לראיון בשגרירות (משימה אשר בפני עצמה הפכה למסובכת למדי במקרים רבים). לאחר מכן, יש להגיע למשרדי השגרירות ולעבור ריאיון גורלי, אשר יקבע האם אתם זכאים לוויזה. אחרי כל זה, נדרשת המתנה מורטת עצבים עד לקבלת התשובה לבקשת הוויזה. מדובר בתהליך ממושך ולא נעים, אשר רבים היו מעדיפים להימנע מלעבור אותו בכל פעם שבה הם מעוניינים בוויזה לארצות הברית.

רשויות ההגירה האמריקאיות מודעות לכך, ובהתאם נקבע לאחרונה הליך ״עוקף ריאיון״ לצורך חידוש ויזה לארה״ב. הליך זה פתוח בפני רבים המחזיקים בוויזה לארצות הברית, אך לא בפני כולם. הליך זה נקרא ״תהליך אשרה ללא ריאיון אישי״ (IW או בקיצור Interview Waiver). על מנת להיות זכאים לחידוש ויזה במסגרת הליך זה, נדרשת עמידה בתנאים קפדניים, עליהם נפרט להלן. חשוב לציין כבר כעת כי תנאים אלה רלוונטיים בעיקר להליכי חידוש ויזה אשר טרם פג תוקפה. במקרים של צורך בביצוע חידוש ויזה לארצות הברית שפג תוקפה, קיים הליך נפרד, אשר גם עליו נפרט להלן.

עבור אילו ויזות הליך הפטור מריאיון אישי רלוונטי?

הפטור רלוונטי קודם כל לוויזות תייר (מסוג B-1 ו-B-2) וכן לוויזות לימודים, עבור תלמידי תיכון וסטונדטים במוסדות האקדמיים (מסוג J, F ו-M). במקרים מסוימים, ייתכן כי ניתן יהיה להאריך באופן זה גם ויזות עבודה זמניות, מסוגים: H-1, H-3, H-4, L, O, P ו – Q,. על מנת להאריך ויזות עבודה במקרים אלה, נדרש כי למועמדים לוויזה יהיה אישור עבודה אשר קיבל אישור של משרד ההגירה האמריקאי, וכן כי בקשתם מוגשת במדינת מוצאם. כמו כן, נדרש ככלל היעדר סירובים קודמים לבקשות ויזה במקרים אלה.

מה הקריטריונים לוויתור על ריאיון לצורך חידוש ויזה?

כאמור, חוקי ההגירה האמריקאים מחייבים מעבר ריאיון אישי של כל המועמדים לוויזה, למעט מועמדים עד גיל 14 או מעל גיל 80. עם זאת, ועל מנת להקל על התהליך עבור מבקשים שכבר ניתנה להם ויזה בעבר, נקבעו קריטריונים להליך ויתור על ריאיון אישי. חשוב לציין כי מדובר בקריטריונים מצטברים. כלומר, מבקשים המעוניינים בחידוש ויזה באופן זה, נדרשים לעמוד בכל הקריטריונים לצורך כך. הקריטריונים הם:

-במועד הגשת הבקשה הקודמת לוויזה, מגישי הבקשה היו מעל גיל 14;

-הבקשה הקודמת לוויזה הוגשה על-ידי המבקשים החל מיום 1.1.2008;

-הוויזה הקודמת אינה מכילה את המילים “Waiver”, ״Clearance״ או ״Blanket״;

-הוויזה הקודמת עדיין בתוקף;

-הבקשה הנוכחית מוגשת עבור אותו סוג ויזה (לדוגמה, מוגשת בקשה לחידוש ויזת תייר או ויזת סטונדט, ולא בקשה לוויזת תייר עבור מי שהוויזה הקודמת שניתנה להם הייתה ויזת סטונדט);

-הבקשה מוגשת בקונסוליה האמריקאית הקרובה לאזור מגוריהם של מגישי הבקשה.

מי שעומדים בכל התנאים הנ״ל, יוכלו לבקש את חידוש הוויזה שברשותם ללא צורך בעריכת ריאיון אישי. חשוב להבהיר כי ייתכנו עדיין מקרים בהם למרות עמידה בתנאים, יתבקשו המועמדים לחידוש ויזה לקיים ריאיון אישי עם הקונסול האמריקאי. עם זאת, מדובר במקרים חריגים, וברוב המקרים חידוש הוויזה ללא צורך בריאיון יתאפשר.

מה התהליך הנדרש לצורך חידוש הוויזה ללא ריאיון?

מי שעומדים בכל ששת הקריטריונים הנ״ל לפטור מריאיון אישי, רשאים להגיש את בקשת הוויזה שלהם לשגרירות. לשם כך, עליהם למלא את טופס הבקשה (המכונה 160-DS) ולוודא כי הוא כולל את כל הפרטים הנדרשים, ולצרף לבקשה את הדרכון אשר עבורו הוענקה הוויזה ותמונות פספורט, וכן את מסמכי הבקשה, הכוללים, בין היתר, מסמכים המעידים על מרכז חיים בישראל ומסמכים רלוונטיים נוספים (בהתאם לנסיבות הבקשה וסוג הוויזה המבוקשת). כמו כן, יש לשלם את אגרת הבקשה.

לאחר מכן, יש למסור את הבקשה בנקודות השירות הייעודיות, אשר דרכן תימסר בקשת הוויזה לשגרירות האמריקאית באמצעות דואר שליחים, וזאת ללא צורך בתשלום נוסף (שכן מדובר בשירות הנכלל בתשלום אגרת בקשת הוויזה). מנקודת השירות הייעודית, הבקשה תועבר לשגרירות, שם היא תיבחן על-ידי נציגי השגרירות, ובהתאם תינתן החלטה האם לאשר את הבקשה, לדחות אותה או לזמן את המבקשים לריאיון אישי בשגרירות.

מה זמן הטיפול בבקשות חידוש הוויזה?

השגרירות האמריקאית אינה מתחייבת לזמן טיפול מסוים בבקשה. עם זאת, כפי שמובהר באתר השגרירות, וכן כפי שנוכחנו לדעת מניסיוננו בליווי מבקשי ויזה בנושא, במרבית המקרים זמן הטיפול הממוצע בבקשה לחידוש ויזה ללא צורך בריאיון יהיה בין 3 עד 6 שבועות. במקרים חריגים, לרבות מקרים בהם יהיה צורך בריאיון אישי למרות העמידה בקריטריונים, זמן הטיפול יהיה מעט ארוך יותר.

חידוש ויזה לילדים מתחת לגיל 14

לצורך חידוש ויזה לילדים אשר גילם נמוך מ-14, בכל מקרה אין צורך בעריכת ריאיון אישי בשגרירות ארה״ב. כל שנדרש הוא להגיש את מסמכי הבקשה, ולצרף להם דרכון בתוקף, דף אישור לטופס הבקשה לוויזה, תמונת פספורט בתוקף ומכתב הסכמה של הורי המבקשים. כמו כן, יהיה צורך לצרף את הוויזה האמריקאית של ההורים, או צילום דרכון זר (במקרים בהם ההורים מחזיקים בדרכון זר הפוטר מצורך בהוצאת ויזה לארצות הברית).

במקרים בהם הוריהם של הילדים גרושים, פרודים או שמדובר בהורה יחידני, יהיה צורך לצרף לבקשה גם העתק של תעודת הלידה של הילדים, וכן פסק דין על אפוטרופסות. כמו כן, במקרים בהם ביקור הילדים בארצות הברית יהיה בליווי אדם שאינו ההורה של הילדים, יהיה צורך לצרף לבקשה גם העתק של המסמך המקנה זכאות לאותו אדם שילווה את הילדים בביקור בארצות הברית (ויזה תקפה, דרכון אמריקאי או דרכון זר המעניק פטור מהוצאת ויזה לארצות הברית).

חידוש ויזה לארצות הברית שפג תוקפה

בעבר הלא רחוק, כלל התהליך עליו פירטנו לעיל, במסגרתו ניתן פטור מוויזה למבקשי חידוש ויזה בגילאים 14 עד 80, היה רלוונטי רק כאשר הוויזה של המבקשים הייתה עדיין בתוקף. בעקבות מגיפת הקורונה, חל שינוי במדיניות השגרירות, והוחלט לאפשר חידוש ויזה גם במקרים בהם הוויזה פגה ב-48 החודשים שקדמו להגשת בקשת החידוש. מדיניות זו עדיין בתוקף. ככל שהוויזה פגה כעבור זמן ממושך יותר, יהיה צורך במעבר ריאיון אישי לצורך קבלת הוויזה הנוספת. כך גם כאשר מדובר בוויזה שונה מהוויזה הקודמת שניתנה למבקשים (לדוגמה, בקשת ויזת עסקים למי שבעבר ניתנה להם ויזת תייר).

כיצד עורך דין המתמחה בדיני הגירה יוכל לסייע במסגרת התהליך?

כפי שניתן להיווכח מהתהליך שתיארנו לעיל, קבלת ויזה לארה״ב היא משימה לא פשוטה כלל וכלל. רשות ההגירה האמריקאית, ונציגיה בקונסוליה האמריקאית, אינם נוטים ״לעגל פינות״ במסגרת התהליך. בהתאם, הבקשה היא מצריכה מילוי טפסים בצורה מפורטת וקפדנית, וצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים. מי שאין להם ניסיון בנושא, עלולים לבצע טעויות טכניות שונות אשר לא פעם יובילו לדחיית הבקשה.

מעבר לכך, לא פעם ייתכן כי טעויות אלה יצריכו ביצוע ריאיון אישי גם בקרב מי שזכאים לפטור מריאיון זה. ביקור בארה״ב, בין אם למטרות תיירות, עסקים וכיו״ב, הוא לא דבר שרובנו עושים באופן שגרתי. בהתאם, ועל מנת להימנע מטעויות ולאפשר את הביקור המתוכנן בצורה החלקה ביותר האפשרית, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני הגירה לארצות הברית. ליווי של עורך דין יאפשר לכם לוודא כי הגשת הבקשה תתבצע באופן מיטבי, וכך גם במקרים הלא רצויים בהם הבקשה תיתקל בקשיים כלשהם מצד השגרירות האמריקאית, אלה יטופלו על סמך הניסיון הנדרש לצורך כך.

חידוש ויזה לארה״ב – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארצות הברית

לעיל הסברנו באופן מקיף ומפורט על מה שחשוב לדעת בנוגע לאפשרות לערוך חידוש ויזה לארצות הברית ללא צורך בריאיון אישי בקונסוליה האמריקאית, לרבות במקרים בהם פג תוקף הוויזה הקודמת. אם יש לכם כל שאלה נוספת, או צורך בייעוץ או בסיוע, אל תהססו לפנות אלינו. במשרדנו, בירושלים ובתל אביב, תמצאו עורכי דין המתמחים בדיני הגירה ובטיפול בבקשות שונות להסדרת מעמד חוקי בארצות הברית, לרבות בקשות לוויזות תייר, ויזות סטונדט, ויזות עבודה, ויזות עסקים וכן בקשות גרין קארד ואזרחות אמריקאית. לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לארצות הברית ממשרדנו לחצו כאן או התקשרו: 03-3724722.

מאמרים קשורים

אחדות למען אוקראינה

האם אזרחים אוקראינים יכולים לברוח לארצות הברית? הנשיא ביידן הציג לאחרונה יוזמה חדשה לאוקראינים כדי לעזור להם להימלט לארצות הברית. זאת כדי לעזור לאוקראינים שיש

קרא עוד »

מדוע כדאי לעבוד איתנו?

time

במשרדנו ישנם עורכי דין אמריקאים וישראלים עם הבנה עמוקה של שתי התרבויות, שיכולים לייעל את התהליך מול רשויות ההגירה האמריקאיות.

a-z

אנו מטפלים בתיק שלך מתחילתו ועד סופו – מהייעוץ הראשוני ועד לאישור בקשתך.

glass

אנו מאמינים בשקיפות ויעילות, תוך עדכונך בכל שלב.